RAHİM AĞZI KANSERİNDE SMEAR TESTİNİN ÖNEMİ

Genital kanserler birçok kadının korkulu rüyası olmakla birlikte erken teşhisle birlikte tedavisi mümkün olan hastalıklardır. Jinekolojik kanserlerde erken tanı ve teşhiste tarama verilerinin büyük önemi bulunmaktadır. Kadınlarda en sık görülen kanser türleri rahim zarı kanserleri, rahim ağzı kanserleri, yumurtalık kanserleridir. Jinekologlar rahim ağzı kanserinin yapılan taramalarla önlenebileceğini belirtirler.

Jinekolojik muayene sırasında HPV ve Smear testleriyle rahim ağzı kanseri oluşmadan önce taranabilir.  Smear testi, rahim ağzında oluşan hücresel dengesizliği, kansere neden olan enfeksiyonların saptanabilmesini kolaylaştıran bir tarama testidir.  Rahim ağzı kanserinin çok önceden saptanmasını sağlayan Smear testi sayesinde gerekli tanı koyularak tedavi süreci hastalık ilerlemeden başlamaktadır.

Rahim ağzı kanserine neden olan faktörler

- Erken yaşta cinsel ilişkiye girme 

- Birden fazla partner ile cinsel ilişkiye girme 

- HPV enfeksiyonu 

- A vitamini düzeyinin düşük olması 

RAHİM AĞZI KANSERİNDE SMEAR TESTİ NASIL YAPILIR?

Basit ve ağrısız bir işlem olan smear testi, rahim ağzından alınan sürüntü örneğiyle yapılmaktadır. Alınan sürüntü örneği mikroskop altında incelenmektedir. Rahim ağzını oluşturan hücrelerdeki bozukluklar ve değişiklikleri saptayan Smear testi gerekli olan tedavinin başlatılmasına yardımcı olmaktadır. Hücrelerde görülen bozukluklar ileri derecede saptanmışsa 1-5 yıl içerisinde kansere dönüşebilirken, hafif derecede saptanan bozukluklar 10-14 yıl içerisinde kanser riskini oluşturmaktadır.  

Önlem alabilmek adına her kadının yılda bir kez jinekolojik muayenesi ve smear testi yaptırması gerekmektedir.  Araştırmalar gösteriyor ki yılda bir kez smear testi yaptıran kadınların %70, yılda iki kez yatıran kadınların ise %90 rahim ağzı kanserinden korunduğunu göstermektedir...